Styrelsen 2018

Maria Claesson, ordförande

Anna Larsson, vice ordförande

Lena Rundqvist, sekreterare

Lisbeth Granberg, kassör

Margareta Ovelius, sociala medier, hemsida margareta@ovelius.com

Marie Lundin, event

Hillevi Andersson, event

 

Bilden:

Sittande från vänster: Marie Lundin, Maria Claesson

stående fr vä: Lisbeth Granberg, Anna Larsson, Hillevi Andersson, Margareta Ovelius och Lena Rundqvist

Tack Catarina Appelgren och Lisbet Valtersson för allt arbete i styrelsen!