Styrelsen 2021

 

Marja van Halteren, ordförande

Marie Lundin, vice ordförande

Maria Claesson, sekreterare

Margareta Niklasson, kassör

Margareta Ovelius, ledamot,  hemsidan, för kontakt: margareta@ovelius.com

Miku Maria Gustavsson, ledamot, Twitter, instagram

Margareta Rydfalk, ledamot

 

Vi tackar  Anna Larsson och Helena Ödvall Enoksson för allt jobb i styrelsen.