Väv i Väst

Ny logga för Väv i Väst i december 2018

Vi är en av 17 regioner inom Riksföreningen för handvävning, som nu på våren 2017 bytt namn till Riksvävarna.

Våra medlemmar finns främst i Bohuslän, Västergötland och Halland.

Väv i väst vill:

    Vårda och utveckla vårt kulturarv

    Sprida kunskap och kvalitétsmedvetande

    Lyfta fram nyskapande och utveckling

    "Nätverka". Här får du vävkompisar!

Verksamheten bygger på medlemmarnas önskemål och engagemang. Vi är idag 320 medlemmar men vill gärna bli fler

Information om riksföreningen finns på www.riksvav.se 

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING!

Som medlem tillhör man både sin lokala region och den rikstäckande föreningen, ("Riksföreningen för handvävning") Riksvävarna

Medlemsavgift: 275 kr

Familjemedlem: 80 kr.
Ungdomsavgift (under 25 år), och för de som under minst ett år går vävutbildning: 100 kr.

Avgiften gäller kalenderår.

Man blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till Riksvävarna på

bankgiro 5267-9941 eller plusgiro 480 94 56 - 9.

Ange namn, adress, postadress, telefon och ev e-postadress.

Om betalning görs via internetbank får alla uppgifter kanske inte plats.
Skicka då ett meddelande till kassor@riksvav.se  med uppgifterna.

För medlemsavgiften får man för varje kalenderår fyra nummer av medlemstidningen Solvögat om inbetalning görs senast i januari. Betalas avgiften in senare är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tidigare nummer av Solvögat.

Dessutom får man delta i aktiviteter av olika slag som anordnas dels av riksstyrelsen, dels av regionerna. Det kan vara allt ifrån resor till trevliga medlemsträffar.

Kom ihåg att meddela adressändring till föreningens kassör  kassor@riksvav.se