Vävresa med Väv i Väst
Vi besöker vår danska vänföreningen i Östsyssleby, Ålborg
den 31/1—2/2 2020
Du betalar själv resa boende och mat, Väv i Väst bjuder dig som
är medlem på en endagskurs med Winnie Paulsson

Begränsat antal platser, först till Kvarn!

I dag är det den 30 oktober och alla platser är bokade, men vi kommer att göra en reservlista, så hör av dig om du är intresserad.
Anmälan senast 13 nov. till margareta@ovelius.com

Program
Fredag 31 jan Avresa Göteborg kl 9:10
Vävning på båten, tag med din
grindväv eller vävram!
Lunch i Ålborg med vänföreningen.
inkvartering på

Nymarksminde Bed & Breakfast.

Besök i vänföreningens nya vävstuga.
Vi äter middag tillsammans.

Lördag 1 feb Endagskurs med Winnie
Paulson
Söndag 2 feb Mette Svanborg berättar och
visar vävnader från Bolivia,
Peru och Guatemala.
Kl 14.00 går båten från
Fredrikshamn till Göteborg.
Resan:
Vi åker i privata bilar och resan bokas och betalas av de som åker i bilen. Väv i Väst kan samordna så att alla får en plats i en bil.
Boende:
Boendet bokas av deltagarna och betalas på
plats. Kostnaden är beroende på hur många
som delar rum. Väv i Väst samordnar om
någon vill bo tillsammans med andra.
Nymarksminde bed & Breakfast
Kurs med Winnie Paulsson
Väv i Väst betalar kursen och lunchen under
dagen
Måltider
Du betalar själv för din mat (förutom lunch
under kursdagen) . Vänföreningen planerar
maten.