Välkommen till Väv i Västs årsmöte!
 
Väv i Väst har årsmöte på Rörstrands museum i Lidköping den 21 mars 2020 vilket  meddelades i julbrevet som kom till dig i december. Detta är en påminnelse och lite mer information om programmet. 
 Program:     

10:00 Fika och inlämning av dynor     

11:00  Årsmöte     

11:45 Presentation av dynprojektet     

12:00  Visning på Rörstrandsmuseet     

13:00  Lunch       

Skedkroken       

Presentation av omröstningen - dynor     

14:00  Slut
 

Omröstning dynor Du ansvarar själv för att din dyna kommer till och från årsmötet. Namna din dyna  ordentligt och berätta kort om din inspiration, gärna med bilder på de skärvor du  inspirerats av. Dynor som lämnas in är med i omröstningen och de tre som får flest röster  representerar Väv i Väst under Riksårsmötet och styrelsen ombesörjer leveransen av  dessa dynor.
Skedkroken. I år kommer Väv i Västs utmärkelse Skedkroken delas ut. Skicka nominering till vavivast@gmail.com senast 2020-03-13
 
 
 
Anmäl dig till årsmötet senast den 13 mars till: anmalan@vavivast.se
glöm inte att meddela om du är i behov av specialkost

 
Handlingar till mötet presenteras på denna sida senast den 13 mars
 
Kallelse till Väv i Västs årsmöte 2019-03-21 kl. 10:00-14:00  på Rörstrand Museum, Lidköping Adress: Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
 
Dagordningen för mötet
§  1  Årsmötet öppnas
§  2  Godkännande av dagordningen
§  3  Årsmötets behöriga utlysande
§  4  Val av ordförande för mötet
§  5  Val av sekreterare för mötet
§  6  Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, för årsmötet
§  7  Verksamhetsberättelseför år 2019 samt ekonomiska berättelse
§  8  Revisorernas berättelse för år 2019
§  9  Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av ordförande för 1 år
§ 11 Val av ledamöter på 2 år
§ 12 Val av 2 revisorer och en suppleant på 1 år
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Val av 1 ombud och 1 ersättare till riksföreningens årsmöte
§ 15 Val av övrig representation
§ 16 Styrelsens förslag
§ 17 Motioner
§ 18 Information om medlemsavgift för innevarande år
§ 19 Fastställande av verksamhetsplan
§ 20 Övrigt
§ 21 Årsmötet avslutas