Välkomna till årsmöte 12 mars kl 10 ! säger 2021 års styrelse. Marja, Margareta N, Maria, Margareta R, Margareta O, Mimmi, Miku Maria

Väv i Väst årsmöte 2023

Den 11 mars genomförde vi vårt årsmöte på vackra Öströö fårfarm, Tvååker, Varberg. Ett 20-tal medlemmar hade samlats.


Till ny ordförande valdes Margareta Ovelius, Agneta Karlsson och Helena Lindqvist valdes in som nya styrelsemedlemmar. Som revisorer valdes Birgitta Alö och Lisbeth Sernvik. Karin Hedberg valdes in som revisorssuppleant. Karin Björklind valdes till valberedningen.


Stort tack till Gudrun Johansson som satt ordförande. Vi vill också tacka avgående styrelseordföranden Marja van Halteren och avgående sekreteraren Maria Claesson för allt jobb som ni har lagt ner i styrelsen. Stort tack till Eva Olsson som avgår som valberedare. Vi tackar också revisorerna Eva Nilsson och Berit Adolfsson.


Utöver årsmötet berättade Jeanette om fårfarmens verksamhet, under fika och lunch hann vi prata vävning och handla i butikerna.


Styrelsens sammansättning presenteras under fliken "OM OSS" (ovan)Den 11 mars genomförde vi vårt årsmöte på vackra Öströö fårfarm, Tvååker, Varberg.Ett 20-tal medlemmar hade samlats.

Dela den här sidan