ÅRSMÖTE 2020

I år stod vi inför helt nya förutsättningar för att genomföra vårt årsmöte på grund av situationen med corona-viruset. Styrelsen valde att ställa in årsmötet eftersom många av våra medlemmar tillhör riskgruppen.

Den 1 april genomfördes istället ett digitalt årsmöte via skype. 23 medlemmar deltog och det var en positiv upplevelse som gjorde oss sugna på fler digitala möten.

Den nya styrelsen bestär av:

Ordförande:
Marja van Halteren

ledamöter:
Anna Larsson
Helena Ödvall Enoksson
Marie Lundin
Margareta Ovelius
Maria Claesson
Margareta Niklasson

 
Dagordningen för mötet
§  1  Årsmötet öppnas
§  2  Godkännande av dagordningen
§  3  Årsmötets behöriga utlysande
§  4  Val av ordförande för mötet
§  5  Val av sekreterare för mötet
§  6  Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, för årsmötet
§  7  Verksamhetsberättelseför år 2019 samt ekonomiska berättelse
§  8  Revisorernas berättelse för år 2019
§  9  Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av ordförande för 1 år
§ 11 Val av ledamöter på 2 år
§ 12 Val av 2 revisorer och en suppleant på 1 år
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Val av 1 ombud och 1 ersättare till riksföreningens årsmöte
§ 15 Val av övrig representation
§ 16 Styrelsens förslag
§ 17 Motioner
§ 18 Information om medlemsavgift för innevarande år
§ 19 Fastställande av verksamhetsplan
§ 20 Övrigt
§ 21 Årsmötet avslutas

Rubrik

Det här är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera paragrafen. Det här är rätt ställe att skriva lite mera om dig själv och introducera webbsidan för dina besökare.

Dela den här sidan